Rektor Univ Al-Qarawiyin Fes Maroko 2012 - 2014 yang juga Guru Besar bidang Ushul Fiqih dan Maqashid Syariah Univ Mohammed V Rabat, Maroko, Maulana Syekh Prof. Dr. Muhammed ar-Roughi mengupas kitab Karya Syekh Abu al-Fadl Abdullah bin Muhammad bin Shiddiq al-Ghumari di Zawiyah Arraudhah Ihsan Foundation, Jalan Tebet Barat VIII, No 50, Jakarta Selatan, Sabtu (26/1/2019). Apakah setiap hal yang tidak dilakukan Nabi Muhammad Saw (al-Tarku) tidak boleh kita lakukan karena merupakan bid’ah?? Tema dan permasalah ini telah dibahas oleh al-‘Allāmah al-Syaikh al-Sayyid Abdullah bin Shiddiq al-Ghumari, dalam kitab beliau yang bertajuk : Husnu al-Tafahhum wa al-Dark, li Masāili al-Tark (Pemahaman yang baik tentang masalah al-Tark). AKTUAL/Tino Oktaviano
(Tino Oktaviano)