Ilustrasi- Para Sahabat Nabi Muhammad SAS

Jakarta, Aktual.com – Abu Muhammad Abdullah bin Rawahah bin Tsa’labah bin Imri’il Qais bin Amr bin Imri’il al-Akbar bin Malik bin Ka’ab bin Kazraj bin al-Haris al-Anshari al-Khazraji atau yang lebih dikenal sebagai Abdullah bin Rawahah.

Ibu beliau bernama Kabsyah bintu Waqid bin Amr bin al-Ithnabah dari Bani al-Haris bin al-Khazraj. Beliau memiliki saudari yang bernama ‘Amrah bintu Rawahah, ibu dari An-Nu’man bin Basyir. Dengan ini maka Abdullah bin Rawahah adalah paman an-Nu’man bin Basyir dari jalur ibu.

Beliau adalah sahabat yang turut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam Islam. Di antara peran penting Abdullah adalah keikutsertaan dalam bai’at ‘Aqabah pertama dan ia menjadi salah satu dari dua belas orang yang menyatakan keIslaman dalam baiat tersebut. Beliau juga ikut serta dalam peristiwa baiat kedua.

Beliau merupakan salah seorang pendahulu Islam atau yang biasa disebut sebagai Assabiqunal Awwalun. Selain itu, ia termasuk sahabat yang pandai membaca dan menulis serta membuat syair.

Diketahui bahwa beliau adalah salah seorang juru tulis Nabi, dan beliau memiliki syair-syair yang berisi pembelaan terhadap Nabi dan Islam. Abdullah bin Rawahah, Hassaan bin Tsabit dan Kaab bin Malik dikenal sebagai para ahli syair Rasulullah di waktu itu. Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan Al Miqdad bin Al Aswad.

Salah satu kegiatan yang paling menonjol dari beliau adalah seorang ahli ibadah, seorang mujahid, yang banyak melakukan puasa dan salat. Di antara pujian Rasulullah Saw kepadanya adalah sabda beliau:

رَحِمَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَة إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَتَبَاهَى بِهَا الْمَلَائِكَةَ

“Semoga Allah merahmati Abdullah bin Rawahah, sungguh dia mencintai majelis-majelis yang para malaikat berbangga dengan majelis tersebut,” (H.R. Ahmad)

Abu Darda Ra pernah menceritakan sebuah kisah tentang Abdullah bin Rawahah sebagai berikut:

Abu Darda’ pernah berkata, “Aku berlindung kepada Allah untuk datang kepadaku satu hari tanpa mengingat Abdullah bin Rawahah. Dahulu apabila beliau bertemu denganku dari depan, beliau menepuk dadaku, di hari esok beliau bertemu denganku dari belakang sambil menepuk antara pundakku. Kemudian beliau berkata kepadaku; ‘Wahai Uwaimir, marilah duduk, kita beriman sesaat’. Maka kami pun duduk lalu mengingat-ingat Allah semampu kami, kemudian ia mengatakan, ‘Wahai Uwaimir inilah majelis keimanan’”.

Diantara pujian Rasulullah juga adalah sabda beliau:

نِعْمَ الرَّجُلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَة

“Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Rawahah,”

Itulah biografi singkat dari Sahabat Rasulullah Saw yang ahli ibadah, mujahid serta tak pernah lelah dalam berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan panji keIslaman.

Waallahu a’lam

(Rizky Zulkarnain)