Dan kami telah mengingatkan kepada mereka tentang larangan untuk menampakkan sesuatu yang di luar kebiasaan(karamah), dan larangan untuk menyebarkan hakikat, dan kami sungguhlah khawatir terhadap diri kami, karena Allah Swt telah berfirman: ” Maka takutlah wahai orang-orang yang telah menentang terhadap perintah Allah, agar tidak menimpa kepada mereka ujian ataupun siksa yang amat menyakitkan” (QS. An Nur: 63).

Dan kami juga menghawatirkan kepada mereka, hakikat cahaya mereka akan berubah menjadi hakikat kegelapan, semoga Allah Swt senantiasa menjaga kita dam mereka dari kesalahan. Keselamatan untuk kalian. Wallahu A’lam.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid