Jakarta, Aktual.com– Al-fatihah merupakan surat pertama yang terdapat dalam susuan mushaf al-Quran. Surat al-Fatihah diturunkan di kota Mekkah, tetapi ada yang mengatakan di kota Madinah.

Syekh Nawawi dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Marah Labid mencatat sedikitnya terdapat empat kandungan ilmu yang ada di dalam surat al-Fatihah. Empat pokok ilmu pengetahuan ini menjadi kandungan surat al-Fatihah.

وهي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم

“Ia mencakup empat jenis ilmu,”

Pertama, ilmu ushul

Ilmu ushul ini berisi prinsip-prinsip agama yang mencakup masalah ketuhanan, kenabian dan kebangkitan hari kiamat. Secara umum ilmu ushul berkaitan dengan keimanan dan keyakinan.

Kedua, ilmu furu’

Ilmu furu’ merupakan ilmu cabang yang menjadi turunan dari ilmu ushul itu sendiri. Materi paling inti dari ilmu furu’ adalah ibadah, baik ibadah sosial yakni maliyah ataupun ibadah individual badaniyah. Kedua jenis ibadah ini memiliki turunan berbeda, yaitu muamalah dan perkawinan.

Ketiga, ilmu tahshilil

Ilmu akhlak adalah sebagaimana namanya adalah ilmu untuk mewujudkan kesempurnaan. Ilmu ini berisi nilai-nilai luhur. Salah satunya adalah istiqomah pada sebuah jalan yang diungkapkan melalui kalimat “iyyaka nasta’in”.

Keempat, ilmu sejarah

Ilmu sejarah yang dimaksud disini adalah ilmul qashash atau cerita-cerita mengenai umat terdahulu. Para nabi dan mereka yang berbahagia, yaitu kelompok yang dijanjikan menghuni surga dalam kalimat “an’amta ‘alaihim”.

Kemudian terdapat juga kisah orang-orang kafir dan mereka yang celaka, yaitu kelompok yang dijanjikan sebagai penghuni neraka yang terdapat dalam kalimat “ghairil maghdhubi ‘alaihim wa lad dhallin.”

Waallahu a’lam

(Rizky Zulkarnain)

(Arie Saputra)