Ilustratsi- Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Atha’ al-Adami

Jakarta, Aktual.com – Dalam tasawuf atau salik, hubungan murid dan guru begitu dekat lebih-lebih secara keruhanian. Salah satunya, Ibnu al-Farid dengan gurunya, pedagang kecil di depan madrasah sufiyah Kairo

Sayyiduna Ibnu al-Farid Beliau adalah Syarafuddin, Abu al-Hafsh atau Abu al-Qasim, Umar bin Abi al-Hasan Ali bin al-Mursyid bin Ali rahimahullah.

Dinamai Ibnu al-Farid kerana ayah beliau yang berasal dari Hamah datang dan menetap di Mesir, mulanya adalah seorang al-faridh, yaitu petugas yang menentukan bahagian untuk para ahli waris perempuan di pengadilan.

Pekerjaan si ayah terus meningkat sampai akhirnya diangkat menjadi qadhi al-qudhat (pimpinan para qadhi atau qadhi tertinggi), suatu jabatan tertinggi di bidang keagamaan, karena si ayah merupakan ulama besar di masa itu, tapi beliau menolaknya, memilih untuk iktikaf di ruangan al-khitabah masjid al-Azhar sampai beliau meninggal.

Disebutkan bahwa keluarga Ibnu al-Farid berasal dari qabilah Bani Sa’d, yakni qabilah Sayyidah Halimah as-Sa’diyah yang menyusui Sayyiduna Rasulullah saw. Ibnu al-Farid lahir pada tahun 576 H.

Di awal tajrid (menyendiri), Ibnu al-Farid muda meminta izin dari si ayah yang ketika itu menjabat kepala pemerintahan di Kairo (mungkin sejenis menteri) dalam dinasti al-Ayyubi. Ibnu al-Farid menyendiri di lembah al-Mustadh’afin di gunung kedua Muqattam.

Beliau ke sana dalam beberapa waktu kemudian kembali pulang ke si ayah untuk berbakti dan membahagiakannya. Ibnu al-Farid pun selalu menghadiri majelis ayah Beliau dalam pengadilan dan pengajian.

Kemudian ketika ingin menyendiri, beliau akan meminta izin dari si ayah lalu kembali. Begitu lah sampai ayahnya wafat.

Masa Dinasti al-Ayyubi merupakan masa cemerlang untuk kehidupan ilmiah, sastra, tasawwuf dan lain sebagainya. Suatu hari Ibnu al-Farid masuk ke madrasah as-Suyufiah di Cairo. Di pintunya, beliau melihat seorang tua al-Baqqaal (pedagang kecil) yang sedang berwudhu tanpa tertib, Ibnu al-Farid pun mengkritik.

Orang tua itu pun menoleh dan berkata, “Wahai Umar, kamu tidak diberi fath (dibukakan Allah) di Mesir, tapi kamu diberi fath di Hijaz, Makkah yang mulia. Pergilah ke sana, sudah waktunya untukmu diberi fath.”

Ibnu al-Farid hairan. Dia mengatakan bahwa jaraknya jauh dan sekarang bukan musim keberangkatan rombongan haji.

Orang tua itu pun menunjuk ke suatu arah sembari berkata, “Ini Makkah, di depanmu.”

Ibnu al-Farid berkata, “Aku melihat ke arah yang beliau tunjuk, aku pun melihat Makkah yang dimuliakan Allah.”

Begitulah Ibnu al-Farid berangkat ke Hijaz, di sana selama 15 tahun. Kembali tahun 629 H kerana dipanggil oleh gurunya, pedagang depan madrasah as-Suyufiah yang menghubungi dia melalui panggilan keruhanian, untuk kembali ke Mesir demi menghadiri kematian si guru mulia, mentajhiz (memandikan, mengkafani), menyalatkan dan menguburkan.

Empat tahun terakhir kehidupan Ibnu al-Farid dihabiskan di Cairo, iktikaf di ruangan al-khitabah, di masjid al-Azhar. Ramai yang mendatangi Beliau. Sebagian waktu beliau gunakan untuk qasidah-qasidah yang kebanyakannya beliau karang di Hijaz.

Di saat sakarat, beliau ditunjukkan syurga. Beliau pun menangis dan berteriak, “Aaah.”

إن كان منزلي في الحب عندكم.. ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي

“Apabila yang telah aku lihat adalah kedudukanku dalam cinta di sisi-Mu, bererti hari-hari telah hilang (tanpa guna).”

Sayyiduna Ibrahim, murid beliau berkata, “Ya sayyidi, ini kedudukan yang mulia.”

Ibnu al-Farid, “Wahai Ibrahim, Rabi’ah al-‘Adawiyah berkata, ‘Demi kekuasaan-Mu, aku tidak menyembah-Mu karena takut neraka-Mu, tidak juga karena menginginkan syurga-Mu, tapi untuk memuliakan-Mu Yang Mahamulia dan bentuk kecintaan kepada-Mu. Bukan kedudukan ini yang aku cari dan aku menghabiskan umurku di jalan menuju-Nya.”

Kemudian Ibnu al-Farid tenang dan tersenyum. Beliau mengucapkan salam perpisahan dan berwasiat pada Ibrahim agar menghadiri wafat, tajhiz jenazah, ikut menyalatkan dan duduk di sisi kubur selama 3 hari 3 malam, kemudian pergi ke kampungnya.

Ibnu al-Farid merupakan seorang yang mengkhususkan Ramadan untuk berbagai ibadah… Tapi bagi beliau; sepanjang hidupnya adalah Ramadan.

Ibnu al-Farid wafat pada tahun 632 H, dimaqamkan di Safah al-Muqattam, Qarafah, tempat penuh keberkahan. Ramai ulama dan auliya dimakamkan di sana.

Ibnu al-Farid dimakamkan di bawah kaki guru mulianya, Muhammad al-Baqqal.
Rahimahumallah.

Dikutip dari Masajid Mishr wa Awliyaauha ash-Shariih karya DR Su’ad Maher, juz 2.

(As'ad Syamsul Abidin)