Hal yang tidak kalah penting dari bersih-bersih masjid, kata dia, adalah kebersihan hati setiap umat.

“Ya masjidnya bersih. Untuk masjidnya bersih, untuk tempat beribadah bagi umat Islam, dalam rangka ibadah Ramadhan. Tapi lebih penting lagi hatinya bersih,” kata dia.

 

(Wisnu)