15 April 2021

Zakat

Lembaga Amil Zakat Ar-Raudhah (Lazar) memiliki visi “Menjadi wadah pemberdayaan amil zakat yang terpercaya, professional dan berkhidmat untuk kepentingan umat”