Maulana Syekh Dr Yusri Rusydi Sayyid Jabr Al Hasani membacakan risalah karya Abu Fadhl Al Arif Billah Suekh Abdullah bib Shidiq Al Ghumari RA di Zawiyah Arraudhah, Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018). Acara yang berlangsung dari 11 hingga 14 Januari ini akan membahas tiga risalah diantaranya Husnu at-Talatthuf fi Bayani Wujubi Suluki at-Tasawwuf, Irsyadu at-Tholibi an-Najibi lla ma fi al-Maulidi an-Nabiwiyyo min al-Akadzibi, An-Nafhatu al-Ilahiyyah fi as-Sholati ala Khoyri al-Bariyyah dan Syarah as-Sholawat al-Yusriyyah wa Asmaul Husna karya Maulana Syekh Yusri Rusydi Sayyid Jabr al-Hasani Hafidzahullah. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Syekh Yusri hafidzahullah Ta’ala wa ra’ah dalam pengajian kitab shahih Bukharinya menjelaskan bahwa sorga adalah diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Swt yang memiliki hati yang penuh dengan kasih sayang, sedangkan neraka adalah bagi mereka yang berhati keras.

Baginda Rasulullah Saw adalah merupakan makhluk Allah Swt yang paling memiliki rasa kasih sayang kepada seluruh makhlukNya.

Suatu hari, sahabat Malik bin Huwairits Ra datang kepada Baginda Rasulullah Saw bersama dengan beberapa rekannya yang semuanya adalah merupakan pemuda, dan mereka pun tinggal bersama Baginda selama dua puluh hari.

Ia berkata, “Baginda Nabi Saw merasa bahwa kami rindu dengan keluarga kami, sehingga Baginda pun bertanya kepada kami tentang siapa saja yang kami tinggalkan dari keluarga kami “.

Baginda Nabi Saw adalah orang yang sangat penuh kasih sayang, lalu Baginda berkata: ” pulanglah wahai kalian kepada keluarga kalian, ajarkanlah kepada mereka dan perintahkanlah kepada mereka. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.

(Bawaan Situs)